Medlemskab koster 200 kr årligt  ( øvrige oplysninger se vedtægter)

ved forsent betalt kontingent. (se vedtægter)

Ved indmeldelse i klubben skal formanden have infomation om:

Navn, Adresse, telefon nr, e-mail adresse.

Vi mødes på klubdage, på poulskervej 30, 3730 Neksø, tidspunkt. (se kalender)

Sker der en ændring, se kalender.

Bestyrelse

Formand: Thorbjørn Gjessing, Bedegadevej 39, 3782 Klemensker

                   Tlf. Nr  50 99 66 32

                   E-Mail: keru@privat.dk

Kasserer: Søren Mejdahl, Elmevej 10, 3740 Svaneke

                  Tlf. Nr 27206716

                  E-Mail: s.mejdahl@mail.dk

Næst Formand: Jon Nysom, Poulskervej 30, 3730 Neksø

                   Tlf. Nr 25 21 25 72

                  E-Mail: j454@ofir.dk

Bestyrelsmedlem/Referant:  Sofie Nysom.

Bestyrelsmedlem:  Henrik Pedersen.

Bestyrelssuplant: Christian samson Holm

Revisor: Andre´Larsen.